Menu Zamknij

Szkolenie Prowadzenie Interaktywnej prezentacji lub szkolenia: profesjonalne zarządzanie audytorium

Interaktywny sposób powadzenia prezentacji lub szkolenia umożliwia aktywne uczestniczenie widzów w nauce, ich wzajemne oddziaływanie, a nie tylko bierny odbiór. Ten sposób przekazania wiedzy niewątpliwie staje się najbardziej skutecznym.

Adresaci szkolenia​

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów mających już doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych czy prowadzeniu szkoleń.

Cel szkolenia ​

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu prezentera w umiejętności interaktywnej pracy z ludźmi, profesjonalnego zarządzania audytorium podczas prezentacji, występu lub szkolenia.

Techniki prowadzenia interaktywnej prezentacji / szkolenia, które poznasz:

Technika Coachingowa.

Przestawienie informacji w sposób coachingowy czyli wykład w postaci pytań, prowadzenia forum. W trakcie poszukiwania odpowiedzi uczestnicy korzystają z własnego doświadczenia co sprawia błyskawiczne utrwalanie informacji gdyż wiedza podparta osobistą praktyką.

Technika zarządzania dłońmi, gestykulacja.

Całościowy „obraz” który prezentujemy podczas wystąpienia zawiera aż 80 % cennej informację niewerbalnej. Umiejętna praca z dłońmi pomaga zbudować i utrzymywać pozycje neutralną, ograniczyć wiele niepotrzebnych, zbędnych komunikatów.

Technika Pytanie z Ręką.

Podczas nauki kluczowe jest nie tylko zainteresowanie prezentowanym tematem prezentacji, ważne jest również by uczestnicy fizycznie ruszyli z miejsca, wyszli z sztywnych barier, poczuli się swobodniej – będzie to jeden z warunków lepszego przyswajania informacji czyli zwiększenia skuteczności szkolenia / prezentacji.

Technika odpowiedzi na pytania.

Jak odpowiadać by było krótko i na temat?

Technika skutecznej reakcji na „przeszkadzających”.

Często podczas wystąpień publicznych w audytorium mamy do czynienia z osobami które można określić: „Znawca” – człowiek, który może posiadać głębszą wiedzę o prowadzącego w wąskim obszarze pewnej dziedziny; „Prezenter” – człowiek, który posiada ambicje prezentera, ale im nie jest; „Wygadany” lub „Kawalarz” i inne. Podczas szkolenia tacy ludzie mogą zaburzać przebieg nauki lub prezentacji informacji poprzez zbyt częste wtrącenie się, zadawanie pytań mających na celu budowanie własnego autorytetu, prezentację głębszej wiedzy, wciągniecie w spór, udowodnienie swojej racji. W takich sytuacjach postępowanie prezentera jest krytyczne: przy zbyt mocnym ale z pewnością skutecznym wygaszaniu uczestnika w audytorium zostanie bezpowrotnie utracona atmosfera zaufania, otwartości, która jest warunkiem efektywnej nauki, utrwalenia warsztatu nawyków. Przy zbyt łagodnym podejściu do wyżej opisanych uczestników Prezenter będzie tracił autorytet co także sprawi obniżenie skuteczności zajęć lub prezentacji. Jakie prawidłowe postępowanie powinno być zastosowane?
Odpowiedzi na te i inne pytania poparte praktycznymi ćwiczeniami usłyszysz podczas szkolenia.

Dlaczego moje szkolenie jest wyjątkowe?

Amerykański wpływ

Wiedzę oraz metody prowadzenia szkoleń i prezentacji z niewątpliwie mocnym amerykańskim wpływem Elena nabyła podczas unikatowych szkoleń a później cennej wieloletniej współpracy z Simonem Episkoposianem jednym z wiodących szkoleniowców w Rosji oraz charyzmatycznym amerykańskim trenerem Kirkem Rectorem - JD, Harvard Magister Business and Management, studentem i przyjacielem Vernona Wolfe'a, twórcą, założycielem i prezesem Rosyjskiego Stowarzyszenia Cold Dynamics. Certyfikaty Mistrza Sztuki Sprzedaży oraz Mistrza Sztuki Prezentacji byli zdobyte przez Elenę Egorovą właśnie w tym okrasie.

Metody szkoleniowe

Szkolenia są prowadzone w sposób interaktywny, metodą coachingową czyli uczestnicy odkrywają wiedzę odpowiadając na pytania prowadzącej. Ten sposób prowadzenia zajęć sprawia, że przekazywana w krótkim czasie nauka jest błyskawicznie utrwalana gdyż jest podparta osobistym doświadczeniem uczestników szkolenia. Dodatkowe metody stosowane podczas szkolenia: moderacja, mini wykład, praca z kartkami, metafora, dyskusja grupowa, technika twórczego myślenia, studium przypadku, indywidualne występowanie na forum, obserwacja, praca w trojkach, gra, konsultacje indywidualne.

Elena Egorova

Bogate doświadczenie prowadzenia szkoleń i warsztatów, wieloletnia praktyka wokalna, świetne wykształcenie sprawia, że na rynku specjalistów prowadzących szkolenia Elena Egorova staje się na pozycji praktycznie bezkonkurencyjnej. Charyzma, ergetyka Eleny, holistyczne podejście do nauczania – to wszystko powoduje, że uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nią staje się wydarzeniem zupełnie wyjątkowym i niezapomnianym, co potwierdzają uczestnicy szkoleń , warsztatów i indywidualnych lekcji w swoich opiniach.

Dodatkowo podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jaka postawa jest najbardziej skuteczna wobec kontrahenta;
 • Narzędzia i zasady niezbędne do prowadzenia efektywnej prezentacji;
 • Podstawy Emisji Głosu EGOsing: jak odkrywać (ćwiczenia), używać (dźwięcznie, donośnie mówić nie męcząc się) i dbać (odpowiednia higiena) o swój głos;
 • Jakie umiejętności są niezbędne do konstruktywnej komunikacji: prowadzenie rozmowy, skuteczne reagowanie na różne rodzaje pytań;

Program szkolenia

Moduł 1. Wprowadzenie, poznanie się

 • Reguły pracy;
 • Przestawienie się;
 • Weryfikacja oczekiwań i zaplanowanie toku dalszej pracy.

Moduł 2. Prezentacja: wiedza i podsumowanie warsztatu

 • Sztuka sprzedaży, definicja, strategia pracy partnerskiej;
 • Prezentacja: umiejętne zarządzanie treścią, obrazem, dźwiękiem;
 • Kierowanie przekazem werbalnym i niewerbalnym;
 • Instrumenty prezentacji;

Praktyczne zajęcia tego bloku: ćwiczenia z prezentacji.

Moduł 3. Warsztat umiejętności interpersonalnych

 • Postawa, gotowość, nastawienie;
 • Dobre maniery czyli spis słów zabronionych;
 • Zasady prawidłowej mowy: czysta treść, dźwięk i akcent;
 • Asertywna postawa;
 • Emisja głosu EGOsing: techniki odkrycie i rozwoju głosu.

Praktyczne zajęcia tego bloku: ćwiczenia prawidłowej mowy oraz kilka ćwiczeń emisji głosu.

Moduł 3. Komunikacja

 • Efektywna postawa wobec kontrahenta;
 • Umiejętności aktywnego słuchania;
 • Rodzaje pytań: skuteczne reakcje;
 • Technika Coachingowa;
 • Technika zarządzania dłońmi, gestykulacja;
 • Technika Pytanie z Ręką;
 • Technika odpowiedzi na pytania;
 • Technika skutecznej reakcji na „przeszkadzających”.
 • Efektywna reakcja na trudne pytania;

Praktyczne zajęcia tego bloku: Grupowe i indywidualne ćwiczenia reakcji na pytania oraz wybranych technik.

Moduł 4. Plan rozwoju

 • Weryfikacja oczekiwań,
 • Zadania domowe.

Szczegóły treści tematycznej zostaną dopasowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy.

Zapisz się na szkolenie