Menu Zamknij

Szkolenie Zarządzanie konfliktami: od trudnych rozmów i pytań do eskalacji – efektywne sposoby reagowania.

Wewnętrzny spokój i pewność siebie w trudnych relacjach są możliwe wtedy, gdy za plecami mamy świetny warsztat skutecznego reagowania podczas trudnych rozmów, trudnych pytań i w sytuacjach konfliktowych.

Jest to spektakularne szkolenie, wręcz uskrzydlające. Tematy szkolenia budują logiczny łańcuch zagadnień, odpowiedzi na które odkrywają zupełnie nowe obszary, uświadamiają przyrodę, sedno czyli przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych i efektywne sposoby ich rozwiązania. Duża dawka praktyki i ćwiczeń sprawia, że po szkoleniu zastaje nie tylko obszerna wiedza ale i niezawodne umiejętności.

Cele szkolenia

Nabycie wiedzy i warsztatu umiejętności skutecznego radzenia w sytuacjach trudnych i kryzysowych – konfliktowych.

Podczas szkolenia dowiesz się, poznasz:

• Podstawy mechanizmu sprzedaży;
• Na czym polega skuteczna postawa wobec kontrahenta;
• Zasady i narzędzia niezbędne do efektywnych wystąpień publicznych;
• Podstawy Emisji Głosu EGOsing: jak odkrywać (ćwiczenia), używać (dźwięcznie, donośnie mówić nie męcząc się) i dbać (odpowiednia higiena) o swój głos;
• Umiejętności konstruktywnej komunikacji: prowadzenie rozmowy, skuteczne reagowanie na różne rodzaje pytań;
• Blokady komunikacji, błędy poznawcze;
• Jak skutecznie prowadzić spór konstrukcyjny;
• Jak rozpoznać rodzaj konfliktu i jak na niego odpowiednio i skutecznie reagować;
• Sposoby skutecznych reakcji i zachowań w sytuacji konfliktowej;
• Sposoby doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Dlaczego moje szkolenie jest wyjątkowe?

Amerykański wpływ

Wiedzę oraz metody prowadzenia szkoleń i prezentacji z niewątpliwie mocnym amerykańskim wpływem Elena nabyła podczas unikatowych szkoleń a później cennej wieloletniej współpracy z Simonem Episkoposianem jednym z wiodących szkoleniowców w Rosji oraz charyzmatycznym amerykańskim trenerem Kirkem Rectorem - JD, Harvard Magister Business and Management, studentem i przyjacielem Vernona Wolfe'a, twórcą, założycielem i prezesem Rosyjskiego Stowarzyszenia Cold Dynamics. Certyfikaty Mistrza Sztuki Sprzedaży oraz Mistrza Sztuki Prezentacji byli zdobyte przez Elenę Egorovą właśnie w tym okrasie.

Metody szkoleniowe

Szkolenia są prowadzone w sposób interaktywny, metodą coachingową czyli uczestnicy odkrywają wiedzę odpowiadając na pytania prowadzącej. Ten sposób prowadzenia zajęć sprawia, że przekazywana w krótkim czasie nauka jest błyskawicznie utrwalana gdyż jest podparta osobistym doświadczeniem uczestników szkolenia. Dodatkowe metody stosowane podczas szkolenia: moderacja, mini wykład, praca z kartkami, metafora, dyskusja grupowa, technika twórczego myślenia, studium przypadku, indywidualne występowanie na forum, obserwacja, praca w trojkach, gra, konsultacje indywidualne.

Elena Egorova

Bogate doświadczenie prowadzenia szkoleń i warsztatów, wieloletnia praktyka wokalna, świetne wykształcenie sprawia, że na rynku specjalistów prowadzących szkolenia Elena Egorova staje się na pozycji praktycznie bezkonkurencyjnej. Charyzma, ergetyka Eleny, holistyczne podejście do nauczania – to wszystko powoduje, że uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nią staje się wydarzeniem zupełnie wyjątkowym i niezapomnianym, co potwierdzają uczestnicy szkoleń , warsztatów i indywidualnych lekcji w swoich opiniach.

Program szkolenia

Moduł 1. Wprowadzenie, poznanie się

 • Reguły pracy;
 • Przestawienie się;
 • Weryfikacja oczekiwań i zaplanowanie toku dalszej pracy.

Moduł 2. Wiedza, a przekonania

 • Mechanizm sprzedaży: definicja, dźwig sprzedaży,
 • Sztuka prezentacji: umiejętne zarządzanie treścią, obrazem, dźwiękiem;

Moduł 3. Warsztat umiejętności interpersonalnych

 • Postawa, gotowość, nastawienie;
 • Błędy poznawcze;
 • Dobre maniery czyli spis słów zabronionych;
 • Asertywna postawa;
 • Technika efektywnego mówcy;
 • Umiejętne kierowanie przekazem werbalnym i niewerbalnym;
 • Emisja głosu EGOsing: techniki odkrycie i rozwoju głosu.

Praktyczne zajęcia tego bloku: ćwiczenia prawidłowej mowy oraz kilka ćwiczeń emisji głosu.

Moduł 4. Komunikacja

 • Efektywna postawa wobec kontrahenta;
 • 12 blokad komunikacji interpersonalnej;
 • Umiejętności aktywnego słuchania;
 • Style postawy komunikacji;
 • Prawidłowa komunikacja.

Moduł 5. Strategia rozwiązywania konfliktów

 • Techniki prowadzenia rozmowy;
 • Skuteczne reakcje na pytania (ćwiczenia);
 • Trudne pytania: przyczyny skuteczne reakcje (ćwiczenia);
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów;
 • Spór konstrukcyjny;
 • Technika zarządzania konfliktami (ćwiczenia).

Praktyczne zajęcia tego bloku: praca z pytaniami, prawidłowe reakcje na trudne, kontrowersyjne pytania. Ćwiczenia prawidłowych reakcji w sytuacji konfliktowych według określonego programu.

Moduł 6. Plan rozwoju

 • Weryfikacja oczekiwań,
 • Zadania domowe.

Szczegóły treści tematycznej zostaną dopasowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy.

Zapisz się na szkolenie