Menu Zamknij

Szkolenie / warsztaty Efektywny Trener Biznesu

W dzisiejszych czasach oferta szkoleniowa wydaje się być najbardziej bogata niż ta z przed lat. Więcej i więcej firm inwestują w dokształcenie personelu ponieważ dobrze dopasowane szkolenie bezpośrednio wpływa na ogólny rozwój i wzrost dochodów korporacji.
Zapotrzebowanie na rynku (popyt) tworzy podaż (propozycje usług i towarów) stąd pojawienie się wielu specjalistów od prowadzenia takich szkoleń – Trenerów Biznesu. 

Jak wyróżnić się wśród nich? 

Zostać zauważonym, zapamiętanym? 

Być najbardziej skutecznym?

Cel szkolenia

Zdobycie kompetencji – wiedzy i umiejętności skutecznego i efektywnego Trenera Biznesu.

Podczas szkolenia dowiesz się, poznasz:

 • Efektywny Trener Biznesu – pakiet umiejętności interpersonalnych;
 • Błędy poznawcze oraz 12 blokad komunikacji interpersonalnych;
 • Trzy punkty efektywnego mówcy: czysta treść, głos i akcent;
 • Spektakularne instrumenty, zasady i narzędzia prowadzenia szkoleń;
 • Dobre maniery czyli spis słów zabronionych;
 • Zarządzanie postawą, treścią, obrazem, dźwiękiem;
 • Umiejętne kierowanie prezentowanym „obrazem”: werbalnym i niewerbalnym;
 • Warunki udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Jakie warunki pod względem technicznym i merytorycznym są niezbędne do poprowadzenia efektownego szkolenia;
 • Podstawy mechanizmu sprzedaży oraz na czym polega skuteczna postawa wobec partnera;
 • Podstawy Emisji Głosu EGOsing: jak odkrywać (ćwiczenia), używać (dźwięcznie, donośnie mówić nie męcząc się) i dbać (odpowiednia higiena) o swój głos;
 • Style komunikacji oraz zasady prawidłowej komunikacji;
 • Umiejętności konstruktywnej komunikacji: prowadzenie rozmowy, skuteczne reagowanie na różne rodzaje pytań;
 • Technika Coachingowa: interaktywne szkolenie i inne metody szkoleniowe;
 • Umiejętnie zarządzać treścią, obrazem, dźwiękiem szkolenia;
 • Sposoby doskonalenia umiejętności interpersonalnych i wiele innych tematów.

Dlaczego moje szkolenie jest wyjątkowe?

Amerykański wpływ

Wiedzę oraz metody prowadzenia szkoleń i prezentacji z niewątpliwie mocnym amerykańskim wpływem Elena nabyła podczas unikatowych szkoleń a później cennej wieloletniej współpracy z Simonem Episkoposianem jednym z wiodących szkoleniowców w Rosji oraz charyzmatycznym amerykańskim trenerem Kirkem Rectorem - JD, Harvard Magister Business and Management, studentem i przyjacielem Vernona Wolfe'a, twórcą, założycielem i prezesem Rosyjskiego Stowarzyszenia Cold Dynamics. Certyfikaty Mistrza Sztuki Sprzedaży oraz Mistrza Sztuki Prezentacji byli zdobyte przez Elenę Egorovą właśnie w tym okrasie.

Metody szkoleniowe

Szkolenia są prowadzone w sposób interaktywny, metodą coachingową czyli uczestnicy odkrywają wiedzę odpowiadając na pytania prowadzącej. Ten sposób prowadzenia zajęć sprawia, że przekazywana w krótkim czasie nauka jest błyskawicznie utrwalana gdyż jest podparta osobistym doświadczeniem uczestników szkolenia. Dodatkowe metody stosowane podczas szkolenia: moderacja, mini wykład, praca z kartkami, metafora, dyskusja grupowa, technika twórczego myślenia, studium przypadku, indywidualne występowanie na forum, obserwacja, praca w trojkach, gra, konsultacje indywidualne.

Elena Egorova

Bogate doświadczenie prowadzenia szkoleń i warsztatów, wieloletnia praktyka wokalna, świetne wykształcenie sprawia, że na rynku specjalistów prowadzących szkolenia Elena Egorova staje się na pozycji praktycznie bezkonkurencyjnej. Charyzma, ergetyka Eleny, holistyczne podejście do nauczania – to wszystko powoduje, że uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nią staje się wydarzeniem zupełnie wyjątkowym i niezapomnianym, co potwierdzają uczestnicy szkoleń , warsztatów i indywidualnych lekcji w swoich opiniach.

Program szkolenia

Moduł 1. Wprowadzenie, poznanie się

 • Reguły pracy;
 • Przestawienie się;
 • Weryfikacja oczekiwań i zaplanowanie toku dalszej pracy.

Moduł 2. Przygotowanie się do szkolenia

 • Prezentacja PowerPoint,
 • Materiały piśmiennicze oraz dodatkowe materiały szkoleniowe;
 • Sala szkoleniowa, ustawienie miejsc trenera oraz słuchaczy, niezbędny sprzęt.

Moduł 3. Efektywny Trener Biznesu

 • Postawa, gotowość, nastawienie;
 • Błędy poznawcze;
 • 12 blokad komunikacji interpersonalnych;
 • Trzy punkty efektywnego mówcy: czysta treść, głos i akcent;
 • Dobre maniery czyli spis słów zabronionych;
 • Asertywna postawa;
 • Zarządzanie prezentacją: treścią, obrazem, dźwiękiem;
 • Spektakularne instrumenty prowadzenia szkoleń / prezentacji;
 • Umiejętne kierowanie prezentowanym „obrazem”: werbalnym i niewerbalnym;
 • Emisja głosu EGOsing: techniki odkrycie i rozwoju głosu.

Praktyczne zajęcia tego bloku: ćwiczenia prawidłowej mowy, kilka ćwiczeń emisji głosu, ćwiczenie z prezentacji i inne.

Moduł 4. Sztuka Nauczania

 • Reguła 4 razy;
 • Charakterystyka procesów uczenia się;
 • Metody szkoleniowe;
 • Strategia rozwoju, narzędzia ewaluacyjne;

Moduł 5. Sztuka Prezentacji

 • Prezentacja werbalna i niewerbalna;
 • Storytelling – sztuka opowiadania;
 • Techniki kierowania uwagą słuchaczy.

Praktyczne zajęcia tego bloku: ćwiczenia z prezentacji i interaktywnej pracy z audytorium.

Moduł 6. Komunikacja

 • Definicja, dźwig sprzedaży,
 • Style komunikacji;
 • Zasady prawidłowej komunikacji;
 • Rodzaje pytań – rodzaje reakcji, parafraza;
 • Aktywne słuchanie, „dostrajanie się”;
 • Zarządzanie interaktywnym szkoleniem: technika Coachingowa;
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej;
 • Asertywna komunikacja, trudne pytania – prawidłowe reakcje;
 • Warunki udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

Praktyczne zajęcia tego bloku: praca z pytaniami, prawidłowe reakcje na trudne, kontrowersyjne pytania, ćwiczenia zarządzania schematu zarządzania konfliktami.

Moduł 7. Plan rozwoju

 • Sprawdzenie oczekiwań
 • Zadania domowe.

Szczegóły treści tematycznej zostaną dopasowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy.

Zapisz się na szkolenie

ZAPISY:

Dla rezerwacji miejsca trzeba:

 1. Opłacić uczestnictwo – 550 zł. Dane do przelewu: Elena Egorova,
  Dzieci Warszawy 21N, 02-495, Warszawa, konto bankowe: 10 1160 2202 0000
  0003 6233 1708 Bank
  Millennium, tytuł przelewu “Warsztat Trener Biznesu”.
 2. Wysłać na adres info@egorova.pl swoje dane: Imię, Nazwisko, datę Warsztatu i informacje kontaktowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas warsztatów:
5 godzin: 2 dni po 2,5 godz., (11:00 – 13:30)

Koszt uczestnictwa: 550
PLN, koszty warsztatów włączone: materiały piśmiennicze, woda, kawa,
herbata. W przypadku nauki online wydrukowane materiały piśmiennicze
zostaną wysłane pocztą.

Materiały piśmiennicze: Każdy uczestnik otrzymuję tematyczną ilustrowaną książeczkę do wypełnienia podczas warsztatu.

Kwalifikacje po ukończeniu: Imienny Certyfikat ukończenia programu. Warunki ukończenia: 90% udziału w zajęciach.

Lokalizacja: Warszawa, Ursus, Dzieci Warszawy 21N;

Liczba Uczestników: do 8 osób.

 

Masz pytania?

Tel: (+48) 508 444 264
Mail: info@egorova.pl